filosofien
BaroqueAros består for størstedelen af musikere tilknyttet Aarhus Symfoniorkester – det være sig som solo- eller tuttispillere – musikere, der ved siden af orkesterarbejdet alle har en passion for barokmusik opført efter barokkens praksis og med den tids instrumenter.

Men hvad gør dog barok opførelsespraksis tiltrækkende for musikere, der til dagligt kan boltre sig i den store og fyldigt medrivende lyd af et symfoniorkester? Og hvorfor egentlig spille barokmusik på originalinstrumenter?

Udover den umiddelbare glæde ved kollektivt og over længere tid at kunne fordybe sig i musik, man selv har valgt, er der for BaroqueAros forskellige givende elementer, der karakteriserer netop barokkens musik.

Dans: En ganske betragtelig del af barokkens musik bygger på forskellige danseformer. Musikken er kropslig, sat i gang og holdt sammen af bevægelse, afsæt og landing, tunge og lette trin. Herfra udspringer retningen i musikken.

Sprog: Barokkens musik er tæt forbundet med det talte sprog. Retorikkens regler er endnu ikke glemte. Der arbejdes med diktion, artikulation, betoninger, rytmisk forskydning. En pulserende vekslen mellem forskellige fraselængder.

Barokkens instrumenter er skabt til at indarbejde netop disse elementer i musikken.

Buen, følsom for armens tyngde, tunge og lette strøg. God til artikulation, rytme, tekst og kant. De levende tarmstrenge befordrer den transparente tone, der giver plads til barokkens polyfoni. Her kommer alle til orde uden at bliver afbrudt. Her kan vi tale i munden på hinanden og dog blive hørt.

Vi mødes vel ikke med stor volumen og brillans, men i stedet med fortrolige samtaler.
Der serveres ikke lange smægtende melodier, men tilbydes til gengæld musik med rytme og kant.